Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ- Δράση για την Μονάδα Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης φοιτητών ΑμεΑ

Την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ θα πραγματοποιηθεί ανοικτή εκδήλωση ενημέρωσης για τις δραστηριότητες της Μονάδας Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης φοιτητών ΑμεΑ και φοιτητών Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και η επίσημη...
έναρξη της λειτουργίας της.
 Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πρόγραμμα 11:00 – 11:30 Προσέλευση –Εγγραφές. 11:30-11:45 Χαιρετισμοί: Τριαντάφυλλος Αλμπάνης Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Μηνάς Πασχόπουλος Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Επιστημονικώς Υπεύθυνος της Μονάδας Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης. Γεώργιος Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Τεχνικός Υπεύθυνος της Μονάδας Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης. 11:45 Παναγιώτης Αντωνόπουλος Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, «Διδάσκοντας στο Πανεπιστήμιο ως άτομο με προβλήματα όρασης: δυσκολίες, εμπειρίες, προοπτικές». 12:05 Δήμητρα Αλεξίου Ψυχολόγος του Συμβουλευτικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΣΚΕΠΙ), «Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ)». 12:20 Λουκία Χρυσάφη Στέλεχος της Μονάδας Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης, «Έχω δικαίωμα στην Πρόσβαση». Θα ακολουθήσει επίσκεψη στους χώρους της Μονάδας καθώς και τα εγκαίνιά της.