Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ψηφιακές υπηρεσίας ανταγωνιστικότητας

Η Περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει τη δημιουργία Ψηφιακού Κέντρου Υπηρεσιών μιας Στάσης για τη διευκόλυνση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του..
Νομού Πρέβεζας. Το έργο προϋπολογισμού 200 χιλιάδες ευρώ θα υλοποιηθεί από το Επιμελητήριο Πρέβεζας.