Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Ζητείται καθηγητρια Αγγλικών

Ζητείται καθηγητρια Αγγλικών, αποκλειστικά απόφοιτος Αγγλικής Φιλολογίας με εμπειρία. Τηλέφωνο....
επικοινωνίας
2651020777 και βιογραφικά στο
info@futurevoice.gr