Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Η Ακρόπολη του Ιτς Καλέ στα 1937

Από το βιβλίο του Λ. Βρανούση με τίτλο: "Ιστορικά και τοπογραφικά του Μεσαιωνικού κάστρου των Ιωαννίνων"
82 ολόκληρα χρόνια πίσω μας πηγαίνει η φωτογραφία που σας παρουσιάζουμε, μέσα από το βιβλίο του Λ. Βρανούση με τίτλο: "Ιστορικά και τοπογραφικά του Μεσαιωνικού κάστρου των Ιωαννίνων". Σε αυτή απεικονίζεται η καστροπολιτεία των Ιωαννίνων και ειδικότερα η Ακρόπολη του Ιτς Καλέ. Τα όσα βλέπετε, μικρή σχέση έχουν με την εικόνα του σήμερα, όπως την έχουμε αποτυπωμένη στο μυαλό μας. Μπορείτε κάλλιστα να δικρίνετε τα τείχη του Ιτς Καλέ, αφού ο γύρω χώρος δεν είχε ακόμα οικοδομηθεί. Επίσης, διακρίνεται στο...
Ιτς Καλέ το στρατιωτικό νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων, ενώ μπορείτε να παρατηρήσετε το κρηπίδωμα του Μώλου, του οποίου η κατασκευή δεν είχε ολοκληρωθεί σε όλο το μήκος της, καθώς είχε φτάσει μέχρι την άκρη του βράχου, γεγονός που κάνει το "12" να παραμένει ανοχύρωτο!