Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

Συμμετοχή τριών εκπαιδευτικών του Εσπερινού ΓΕΛ Ιωαννίνων στο επιμορφωτικό πρόγραμμα SMILE στη Στοκχόλμη

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα SMILE-Schools Museums Internet Learning Education το οποίο παρακολούθησαν στην Στοκχόλμη με επιτυχία 3 εκπαιδευτικοί του Εσπερινού ΓΕΛ Ιωαννίνων, εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος  Erasmus +/ Δράση ΚΑ1– Μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης και  επιχορηγήθηκε αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας (ΙΚΥ). Στην επιμόρφωση συμμετείχαν 15 εκπαιδευτικοί από Ελλάδα, ...
Κύπρο, Γερμανία και Πορτογαλία. Ο φορέας που διοργάνωσε την επιμόρφωση έχει έδρα την Αγγλία και είναι ο EUcourses.eu –  Elderberry AB. Το πρόγραμμα αφορούσε την μουσειακή αγωγή και την ένταξη θεμάτων που άπτονται της πολιτιστικής κληρονομιάς στην  καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία με την βοήθεια καινοτόμων και βιωματικών διδακτικών μεθόδων προσέγγισης όπως  e-learning και mobile learning , με τη χρήση smartphones και ipads και με την αξιοποίηση των κατάλληλων λογισμικών-εφαρμογών  IOS και Android . Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν πολλές επισκέψειςσε μουσεία και χώρους τέχνης και πολιτιστικής σημασίας, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν μέσα από ασκήσεις στην πράξη τις εναλλακτικές βιωματικές μεθόδους προσέγγισης των εκπαιδευτικών επισκέψεων και της διδασκαλίας έξω από την τάξη! Επιπλέον παρήχθη σχετικό πολυμεσικό υλικό. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί:
  • αναγνώρισαν το μουσείο ως χώρο μάθησης και ενεργοποίησης της σκέψης, εμπειρίας και δημιουργίας
  • κατανόησαν το μουσείο ως χώρο συνάντησης, διαλόγου και επικοινωνίας διαφόρων και διαφορετικών κοινωνιών και πολιτισμικών κόσμων 
  • αναθεώρησαν την αντίληψη ότι η μάθηση πραγματοποιείται μόνο μέσα στην τάξη και αναγνώρισαν την αξία της μουσειακής εκπαίδευσης ως βιωματικής μάθησης εκτός σχολικής τάξης
  • εκτίμησαν την αναγκαιότητα διαθεματικής προσέγγισης των μουσείων με δραστηριότητες εντός και εκτός των μουσειακών χώρων
  • πειραματίστηκαν στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών επισκέψεων χρησιμοποιώντας πολλές μεθόδους όπως:δραματοποίηση, e-learning, mobile learning και ψηφιακά μέσα
  • ανακάλυψαν τρόπους για να ενεργοποιούν όλες τις αισθήσεις των μαθητών για την απόκτηση της γνώσης με βιωματικό τρόπο κατά την επίσκεψη σε ένα μουσείο
  • πειραματίστηκαν στην δημιουργία ασκήσεων που δίνουν την δυνατότητα ανακάλυψης από τους ίδιους τους μαθητές της ιστορίας που ένα μουσείο, ένας τόπος ή και μια ολόκληρη πόλη θέλει να διηγηθεί!
  • αντιλήφθηκαν ότι είναι μέλος ενός ευρύτερου συνόλου, του Ευρωπαϊκού και συνεργάστηκαν σε ετερογενείς ομάδες με συναδέρφους από όλη την Ευρώπη χτίζοντας ταυτόχρονα  σχέσεις φιλίας και συνεργασίας μαζί τους
  • ανέπτυξαν επικοινωνιακές, κοινωνικές και οργανωτικές ικανότητες
Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων από το φορέα υλοποίησης και με την απονομή βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, το σεμινάριο οδήγησε στην απόκτηση του εγγράφου Europass Mobility και για τους 3 συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς του Εσπερινού ΓΕΛ Ιωαννίνων που ήταν οι: Διατσίδου Μαρία, Κώτσια Σταματία και Περικλής Χρήστου. Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μπορείτε να πάρετε από το ιστολόγιο που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της επιμόρφωσης https://blogs.sch.gr/lykespio/