Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Η μεταφορική εταιρεία PTL αναζητεί οδηγούς


Η μεταφορική εταιρεία PTL αναζητεί οδηγούς για διανομή με φορτοταξί εντός
νομού Ιωαννίνων οι οποίοι..:
1. Να είναι κάτοχοι διπλώματος Γ' κατηγορίας και με...
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας.
2. Να διαθέτουν τουλάχιστον τριετής εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα
3. Να εφαρμόζουν στην εντέλεια τα δρομολόγια που τους έχουν ανατεθεί
4. Να παραδίδουν με ορθότητα τις παραγγελίες
5. Να διακατέχονται από ευγένεια και να σέβονται τους συναδέλφους και
τους πελάτες
6. Να αφουγκράζονται τις ανάγκες τις εταιρείας και προσαρμόζονται στις
απαιτήσεις του πελάτη
7. Να αναλαμβάνουν την ευθύνη και να προτείνουν λύσεις
Αν θεωρείτε ότι έχετε τα προσόντα τα οποία απαιτεί η συγκεκριμένη θέση
μπορείτε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας στο info@ptl.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2681022815