Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Η εταιρία PD Neurotechnology αναζητά προσωπικό (Νέα θέση)

H PD Neurotechnology Ltd. είναι μια νεοσύστατη εταιρία υψηλής τεχνολογίας στο χώρο των ιατρικών συσκευών, η οποία επικεντρώνεται στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, πώληση και εμπορία των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγει η ίδια η επιχείρηση. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της, αναφέρονται σε ιατρικές συσκευές και λογισμικό για την παρακολούθηση ασθενών που πάσχουν από τη νόσο Πάρκινσον και άλλες κινητικές διαταραχές. 
Η PD Neurotechnology Ltd. αναζητά Υπεύθυνο Διοικητικής Υποστήριξης για εργασία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στα Ιωάννινα:...

Θέση PDN01: Υπεύθυνος διοικητικής Υποστήριξης - Administrative Support


Αρμοδιότητες
    • Οικονομική και Λογιστική υποστήριξη της εταιρείας σε συνεννόηση με τη διοίκηση της εταιρείας
    • Διοικητική Υποστήριξη Μονάδας Ε&Α στα Ιωάννινα
    • Υποστήριξη της ομάδας συλλογής και επεξεργασίας ιατρικών δεδομένων
    • Διαχείριση συγκεκριμένων διαδικασιών Προτύπων ISO
    • Ενεργή υποστήριξη στις Marketing δράσεις της εταιρείας (ενδεικτικά: οργάνωση για λειτουργικά και διαφημιστικά φυλλάδια, internet site admin support, direct marketing support, content calendar support, associations management support, κ.α.
    • Υποστήριξη στην οργάνωση εκδηλώσεων, εταιρικών δράσεων κλπ.

Απαραίτητα Προσόντα
    • Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. κατά προτίμηση Λογιστικής κατεύθυνσης
    • ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ Γνώση αγγλικών
    • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
    • Γνώση προγραμμάτων λογιστικής παρακολούθησης είναι επιπλέον προσόν
    • Επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
    • Ομαδικότητα

Επιθυμητά Προσόντα
    • 3ετης και πλέον εμπειρία


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2651001300 και να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με  αναφορά στον κωδικό θέσης στο info@pdneurotechnology.com.