Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

Φροντιστήριο στο Nομό Πρέβεζας ζητά καθηγητές

Φροντιστήριο στον Νομό Πρέβεζας ζητά καθηγητές για συνεργασια
Ειδικότητες
Μαθηματικοί -Χημικοι - Πτυχιούχοι ...
τμημάτων Πληροφορικής /Υπολογιστών
Εκδήλωση ενδιαφέροντος στα τηλέφωνα 6944577746 /6948241540