Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ-Να συζητηθεί το θέμα των LED,στο δημοτικό συμβούλιο

"Δεν κατατέθηκε καμία σχετική εισήγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, στην οποία να τεκμηριώνονται οι λόγοι της προτεινόμενης ακύρωσης του διαγωνισμού"

Σε ανακοίνωση της,σχετικά με την ακύρωση του διαγωνισμού για την Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED,η παράταξη της Τατιάνας Καλογιάννη,αναφέρει τα εξής:
Σήμερα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών, με διάφορα θέματα προς συζήτηση, ένα εκ των οποίων ήταν το παρακάτω: Ακύρωση του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED», προϋπολογισμού 3.000.000,00€ με Φ.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 77238, με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο κ. Φώτη Βάββα. Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την...
ακύρωση του διαγωνισμού και ανακοίνωσε την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει στην προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED που θα καλύπτει τουλάχιστον το 70% της συνολικής εγκατάστασης του Δήμου και στην χρηματοδότηση της επένδυσης αυτής με μόχλευση πόρων από τον Ιδιωτικό Τομέα, σαν Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), με βάση τις διατάξεις του Ν. 3855/2010. Επί του θέματος αυτού η παράταξη μας ψήφισε ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΩΣ ΜΕΙΖΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020. Για τη θέση μας αυτή, ισχύουν τα παρακάτω:
1. Η παράταξή μας διαφωνεί με τον τρόπο διακήρυξης που η προηγούμενη δημοτική αρχή προχώρησε στην αναδιάρθρωση του συστήματος του Δημοτικού φωτισμού, διότι, σήμερα, ενώ υπάρχουν άλλα πιο πρόσφορα χρηματοδοτικά πλαίσια για την υλοποίηση έργων ανταποδοτικού χαρακτήρα, προτίμησε την υλοποίησή του με ανάλωση του ταμειακού διαθέσιμου του Δήμου.
2. Η παράταξη μας διαφωνεί και με την νυν δημοτική αρχή, τόσο επί της διαδικασίας εισαγωγής του θέματος προς συζήτηση, όσο και επί της ουσίας όπως προκύπτει από την εισήγηση του Κ ου Αντιδημάρχου, γιατί
: i. Δεν κατατέθηκε καμία σχετική εισήγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, στην οποία να τεκμηριώνονται οι λόγοι της προτεινόμενης ακύρωσης του διαγωνισμού.
 ii. Επιλέγει μία αόριστη «μελλοντική» υλοποίηση του έργου, αποσπασματική και ως «…απλή προμήθεια φωτιστικών σωμάτων…»,
iii. Επιλέγει την κάλυψη «…τουλάχιστον του 70% της συνολικής εγκατάστασης του Δήμου…» και όχι την ένταξη του συνολικού αντικειμένου της ενεργειακής αναβάθμισης του οδικού φωτισμού του Δήμου, στο χρηματοδοτικό πλαίσιο που προβλέπεται στις διατάξεις του ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ 232 Α/22.09.2005). iv. Με τον προτεινόμενο «μελλοντικό» τρόπο υλοποίησης, η Δημοτική Αρχή δεν περιλαμβάνει στο αντικείμενο του έργου την αποκατάσταση των βλαβών/φθορών που αφορούν το οδικό και αστικό οδοφωτισμό και των συνοδών έργων, την αναβάθμιση, συντήρηση και εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του δικτύου αυτού, καθώς και την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος τηλεδιαχείρισης και ελέγχου της λειτουργίας του. Τέλος, προτείνουμε στη Δημοτική Αρχή:
A. Την εισαγωγή του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο ως μείζον και άμεσης προτεραιότητας θέμα.
B. Να υποβάλλει φάκελο προς χρηματοδότηση του έργου «Προμήθειας φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED», προϋπολογισμού 3.000.000,00€ με Φ.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 77238, στο Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», στο πλαίσιο της, ανοικτής πρόσκλησης 2188/18-07-2019.
Γ. Να προκηρύξει Διεθνή Διαγωνισμό και να προωθήσει άμεσα τις απαραίτητες διαδικασίες για την αναζήτηση νέου εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΗ Α.Ε.), που θα τροφοδοτεί:
 με φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια όλες τις υφιστάμενες παροχές των Δημοτικών εγκαταστάσεων και κυρίως της ΔΕΥΑΙ και
 με ειδική προνομιακή τιμολόγηση των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών του Δήμου, καθώς και των οικονομικά ασθενέστερων δημοτών, οι οποίοι πρέπει να πιστοποιηθούν ως προς τις ιδιότητες αυτές, μέσω της ηλεκτρονικής τους καταγραφής σε ειδικό μητρώο του Δήμου, το οποίο πρέπει άμεσα να ενεργοποιήσει η δημοτική αρχή.