Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

Εκλογές για τους ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ.Υ.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη, θα διενεργηθούν εκλογές για την ανάδειξη : 1) Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 2) Μελών Ελεγκτικής Επιτροπής 3) Αντιπροσώπων Ομοσπονδίας Η ψηφοφορία....
θα γίνει στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων (Γιοσέφ Ελιγιά 5) από ώρα 12:00 το μεσημέρι έως τις 17:00.
 Η ταυτοποίηση των μελών γίνεται με την προσκόμιση Βιβλιαρίου Ασθενείας ή Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου Δημοσίου Εγγράφου.