Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ- Οι μελισσοκόμοι ενημερώνονται για τις πυρκαγιές

Ο Αρισταίος Μελισσοκομικός σύλλογος Ιωαννίνων κάνει εκδήλωση ενημέρωσης για τις πυρκαγιές. Στην πρόσκληση αναφέρεται: "Είμαστε ....
οι πρώτοι που πρέπει να προστατέψουμε τα δάση!!! Πρέπει να φροντίσουμε και για την σωματική μας ακεραιότητα".