Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΡΤΑ- Κυριακή εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου - μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Συνεδριάζει την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 10,30 π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων, προκειμένου να εκλεγούν τα μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής....
Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.