Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΕΒΕΖΑ-Πιλοτική λειτουργία του παραδοσιακού αλιευτικού εργαλείου "Νταλιάνι"

Την συναίνεσή του για την πιλοτική λειτουργία (και για διάστημα ενός έτους) του ημιμόνιμου αλιευτικού εργαλείου "νταλιάνι" σην περιοχή Πούντα του Ακτίου έδωσε ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου-Λευκάδας. Όπως τονίζεται στην σχετική απόφαση, παρότι δεν έχουν προσκομιστεί στοιχεία ούτε ως προς την κατάσταση των ιχθυοαποθεμάτων στον Αμβρακικό ούτε ως προς , τα μεγέθη αλλά και τα είδη που...
αλιευόταν στη συγκεκριμένη περιοχή την εποχή που ήταν σε λειτουργία το νταλιάνι στο παρελθόν ,η λειτουργία του δεν εκτιμάται ότι θα επηρεάσει άμεσα τα προστατευόμενα είδη του Κόλπου.Εξάλλου η πιλοτική λειτουργία του αλιευτικού εργαλείου νταλιάνι στο Άκτιο θα συμβάλλει στην συγκέντρωση στοιχείων για την εκτίμηση.των επιπτώσεων της λειτουργίας του εργαλείου στα ιχθυοαπαοθέματα και το οικοσύστημα.