Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Το δημοτικό συμβούλιο θα ορίσει τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ

Απάντηση του Μ.Χρυσοστόμου στον Μ.Ελισάφ,για τον διορισμό του Άρη Μπαρτζώκα

 Σε επιστολή-απάντηση του προς τον δήμαρχο Μωυσή  Ελισάφ,σχετικά με τον διορισμό του Άρη Μπαρτζώκα στην θέση του προέδρου της ΔΕΥΑΙ,ο αντιπρόεδρος της επιχείρησης
κ. Μάκης Χρυσοστόμου,αναφέρει τα εξής:
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 54358/4507/05-09-2019 απόφασής Σας (ΑΔΑ: 6ΜΦΖΩΕΩ-6ΧΕ), η οποία διορθώθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 54580/4534/05-09- 2019 απόφασής Σας (ΑΔΑ: 67ΟΖΩΕΩ-0ΡΦ), ορίσατε Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. τον κ. Αριστείδη Μπαρτζώκα. Σύμφωνα με το άρθρο 3§1 Ν. 1069/1980: «Η ΔΕΥΑ που συνιστάται σε έναν (1) Δήμο διοικείται από...
ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές του και αποτελείται από τον Δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο, ως Πρόεδρο και έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου.». Συνεπώς, ο νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. θα οριστεί από εσάς κατά τη σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία θα οριστεί το σύνολο των μελών του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ι.