Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ- Ζητούν παράταση για όλη τη χώρα

Στις 16 του μήνα λήγει η παράταση που είχε δοθεί για την υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο, ωστόσο τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Σχεδόν ένα ποσοστό της τάξης του 40% των ιδιοκτητών έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ήδη, σε όλη τη....
χώρα ζητείται νέα παράταση καθώς μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών δυσκολεύεται σημαντικά στην συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.