Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

Κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος- Κανονικά οι αιτήσεις

Κανονικά γίνονται στην ιστοσελίδα οι αιτήσεις για το κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος για τους δικαιούχους ΚΕΑ στο ΚΟΤ-Α με κωδικούς taxisnet. Τι ισχύει για το ΚΟΤ - Β. Παλαιοί Δικαιούχοι: Όσοι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ-Β ) έχουν εγκεκριμένη αίτηση σύμφωνα με τα φορολογικά ....
στοιχεία έτους 2017 , παρατείνεται η ισχύς του έως και 30 Σεπτεμβρίου 2019 . Η ημερομηνία έναρξης νέων αιτήσεων σύμφωνα με τα φορολογικά στοιχεία του έτους 2018 , θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα .
 Νέοι Δικαιούχοι: Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν για πρώτη φορά στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ-Β) , μπορούν να υποβάλλουν αίτηση , η όποια θα επανακαθαριστει και με τα νέα φορολογικά στοιχεία έτους 2018 στο επόμενο διάστημα, το οποίο θα ανακοινωθεί έγκαιρα. Δικαιουχοι ΚΟΤ-Α:
Η πλατφόρμα είναι ανοιχτη για αιτησεις ΚΟΤ-Α ( δικαιουχοι ΚΕΑ ).