Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ- Καταβάλλεται τέλος Σεπτεμβρίου

Στις 26 Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί τελικά η τέταρτη διμηνιαία...
δόση του Επιδόματος παιδιού Α21 από τον ΟΠΕΚΑ σύμφωνα με πληροφορίες.