Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019

ΥΠΕΣ: Έγκριση προσλήψεων σε ΟΤΑ

Πώς κατανέμονται οι θέσεις στην Ήπειρο


Την έγκριση  προσλήψεων εργαζομένων, είτε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου είτε με συμβάσεις μίσθωσης έργου, ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών και ο αρμόδιος υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, υπογράφοντας τις σχετικές κανονιστικές πράξεις.Αναλυτικά στην Ήπειρο οι θέσεις:

α) Έγκριση σύναψης πενήντα συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και διακοσίων δέκα (210) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου
ΗΠΕΙΡΟΣ
Δημος Ηγουμενίτσας  3
β) Έγκριση σύναψης σαράντα μίας (41) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού.
ΗΠΕΙΡΟΣ
Δήμος Βορείων Τζουμέρκων  2
Δήμος Κόνιτσας 3