Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

Τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους όρισε με απόφασή του ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος


Στον ορισμό εντεταλμένων συμβούλων για το χρονικό διάστημα από 1/9/2019 έως 31/8/2020 προχώρησε με απόφασή του ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ.Νίκος Γεωργάκος.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή ο κ.Γρηγόρης Κουμπής ορίζεται υπεύθυνος σε θέματα εποπτείας και συντονισμού για την Αγροτική Ανάπτυξη,την λειτουργία της αγοράς αγροτών, την εύρυθμη λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων ζώων ,την...
εποπτεία της Δημοτικής Περιουσίας κλπ.Ο κ.Δημήτρης Καραμανίδης αναλαμβάνει καθήκοντα εποπτείας και συντονισμού Νεολαίας,Αθλητισμού, και Μαζικού Αθλητισμού,Δικτύου Εθελοντισμού καθώς και υλοποίησης προγραμμάτων απασχόλησης με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας.Τέλος ο κ.Λεωνίδας Αργυρός ορίζεται ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα εποπτείας και συντονισμού της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και ειδικότερα των παιδικών σταθμών,τουρισμού και του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας. Όλοι οι ανωτέρω Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα προσφέρουν αμισθί τις υπηρεσίες τους.