Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

Στην αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών οδοφωτισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο προχωρά η Περιφέρεια Ηπείρου

Σε εργασίες αντικατάστασης κατεστραμμένων ιστών οδοφωτισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα η Περιφέρεια Ηπείρου. Η δημοπρασία του έργου, προϋπολογισμού 72.000,00 ευρώ βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την αποκατάσταση δικτύων οδικού ηλεκτροφωτισμού, την αποκατάσταση κατεστραμμένων βάσεων οδοφωτισμού, την...
απομάκρυνση κατεστραμμένων ιστών οδοφωτισμού και την αντικατάστασή τους με νέους, την επέκταση υπαρχόντων δικτύων φωτισμού, την αντικατάσταση φθαρμένων καλωδίων με ενδεχόμενη εκσκαφή σε σημεία που απαιτείται, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτείται, για την αποκατάσταση και έντεχνη λειτουργία σημείων φωτισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου που χρήζουν συντήρησης και αποκατάστασης.