Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

Επισπεύδονται οι αποκρατικοποιήσεις λιμανιών

Η Ηγουμενίτσα είναι μεταξύ των επενδυτικά ελκυστικότερων 10 περιφερειακών λιμανιών που το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει και έχει αναλάβει να αποκρατικοποιήσει. Αυτό το διάστημα καταρτίζονται σχέδια αξιοποίησης ξεχωριστά για κάθε λιμάνι και στόχος είναι να προκηρυχθούν εντός του έτους οι διαγωνισμοί παραχώρησης. Η σημερινή κυβέρνηση δια...
του ΤΑΙΠΕΔ προωθεί 3 μοντέλα αξιοποίησης: 100% παραχώρηση, επιμέρους εκχώρηση υπηρεσιών και τέλος παραχώρηση του 67% των μετοχών.Ο ΟΛΗΓ όπως και άλλοι οργανισμοί έχουν στη δικαιοδοσία τους και άλλα γειτνιάζοντα μικρότερα λιμάνια, μαρίνες και αλιευτικά καταφύγια και ενδέχεται οι επενδυτές να αναλάβουν την υποχρέωση να κατασκευάσουν και συνεπώς να λειτουργήσουν και αυτές τις υποδομές.