Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΕΒΕΖΑ- ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ 58167/Δ2 ΦΕΚ 1371/24-4 -2018 τ. β΄ Λειτουργία Μουσικών Σχολείων εφόσον προκύψουν κενές θέσεις στις Β’ και Γ’ τάξεις του Γυμνασίου καθώς και στις Α’,Β’,Γ’ τάξεις Λυκείου από μετεγγραφή, απομάκρυνση μαθητών ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε αυτές οι κενές θέσεις συμπληρώνονται μέσω κατατακτήριων εξετάσεων που πραγματοποιούνται ....
εντός του τρίτου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους. Οι κενές θέσεις , που έχουν προκύψει είναι οι εξής: Β΄ Γυμνασίου – 2 (δύο) Γ΄ Γυμνασίου - 2 (δύο) Α΄ Λυκείου - 6 (έξι) Β΄ Λυκείου - 8 (οκτώ) Γ΄ Λυκείου - 2 (δύο) Οι κενές θέσεις θα συμπληρωθούν μέσω κατατακτήριων εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν στις 24 Σεπτεμβρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς – κηδεμόνες μαθητών γυμνασίων και λυκείων μπορούν να καταθέσουν αίτηση μετεγγραφής στο Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας (τηλ. 2682029686 , fax 2682060970) έως 23 - 09 – 2018.