Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ- Πρόγραμμα επιδιόρθωσης μοναστηριών

Την υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων ανάμεσα στην Περιφέρεια Ηπείρου, το Υπουργείο Πολιτισμού και μοναστήρια για έργα αποκατάστασης ενέκρινε η αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός των...
παρεμβάσεων φτάνει τα 3,3 εκατ.Από αυτά τα 2,77 εκατ. αφορούν την κατασκευή ειδικού μουσείου για κειμήλια και έγγραφα στην Κόνιτσα .