Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Εταιρεία ζητά άτομο για αποθηκάριο – γραμματειακή υποστήριξη

Ζητείται άτομο ηλικίας 25 έως 40 ετών, για αποθηκάριος - γραμματειακή υποστήριξη, για το τμήμα ανταλλακτικών, στην εταιρεία...
"ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΗ ΕΠΕ".

Προσόντα:
  • Εμπειρία επιθυμητή
  • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες
  • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου.
  • Βασικές γνώσεις Η/Υ
  • Γνώση αγγλικών
Email για αποστολή βιογραφικού: info@kallis-nissan.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 26510 85180 εσωτ. 5