Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019

Ο τουρισμός "τονώνει" την απασχόληση στην Ήπειρο

Σε ένα δυναμικό κομμάτι για την απασχόληση στην Ήπειρο αναδεικνύεται ο τουρισμός. Σύμφωνα με την μελέτη του ΣΕΤΕ οι απασχολούμενοι στον κλάδο του τουρισμού το 2018 ανήλθαν σε σχεδόν 362 χιλιάδες σημειώνοντας αύξηση κατά 12,7% σε ορίζοντα δεκαετίας. Συγκεκριμένα στην Ήπειρο οι απασχολούμενοι στον τομέα των καταλυμάτων το 2018 ανήλθαν σε 2.754 και στην εστίαση σε 11.451 (συνολικά 14.451) συμβάλλοντας σε...
ποσοστό 13,3% στην συνολική απασχόληση της Περιφέρειας Ηπείρου. Οι απασχολούμενοι στον τουριστικό κλάδο στην Περιφέρεια Ηπείρου, παρά την οικονομική κρίση-αυξήθηκαν σταθερά τα τελευταία χρόνια. Η καταγραφή του 2009 είχε δείξει 9.906 απασχολούμενους και μετά από μια ύφεση περίπου 7 χρόνων (όπου οι εργαζόμενοι ήταν λιγότεροι από 10 χιλιάδες), το 2017 αυξήθηκαν σε 12.095 και το 2018 σε 14.451. Πανελλαδικά πάντως η Ήπειρος στον τομέα της τουριστικής απασχόλησης κατέχει ποσοστό 4,% έχοντας ακόμη σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.