Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ- Νέες προσλήψεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Μετά από προσπάθειες μηνών παίρνει τέλος με ανακοίνωση της διοίκησης ο τρόπος κάλυψης των αναγκών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στην καθαριότητα, σίτιση και φύλαξη. Το ΑΣΕΠ έδωσε την έγκριση για τις σχετικές προκηρύξεις ....
πρόσληψης 199 εργαζομένων στην καθαριότητα και σίτιση και 11 εργαζομένων στη φύλαξη.