Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΙΤΗΣΕΙΣ για το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Ιωαννίνων του ΟΑΕΔ

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Ιωαννίνων του ΟΑΕΔ ενημερώνει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εγγραφής των υποψηφίων σπουδαστών του για το χειμερινό εξάμηνο 2019 Β’ είναι από 02-09-2019 έως 13-09-2019 (ώρες 9.00 π.μ.- 1.30 μ.μ.). Συνολικά θα εισαχθούν (88) σπουδαστές-τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ του Ο.Α.Ε.Δ. (2019-20) 1. Τεχνικός ....
Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα - Web designer-Developer/Video Games) (Α’ εξ.) 22 σπουδαστές-τριες 2. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (Α’ εξ.) 22 σπουδαστές-τριες 3. Βοηθός Εργοθεραπείας (Α’εξ.) 22 σπουδαστές-τριες 4. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Α’ εξ.) 22 σπουδαστές-τριες Οι υποψήφιοι-ες υποβάλουν αυτοπροσώπως σχετική αίτηση επιλογής στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ Ιωαννίνων του ΟΑΕΔ (3ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Αθηνών/ Τ.Κ. 45000, τηλ. 26510-68160) και πρέπει να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών ή ΕΠΑ.Λ ή ΕΠΑ.Σ, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Από 16-9-2019 έως και 25-9-2019, οι επιλεγέντες σπουδαστές θα πρέπει να καταθέσουν στο ΙΕΚ επιλογής τους
Αίτηση ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή τους. Μετά την παραπάνω ημερομηνία θα γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων μόνο για τις ειδικότητες όπου υπάρχουν κενές θέσεις, σύμφωνα με την εγκύκλιο εισαγωγής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν για περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες του Ο.Α.Ε.Δ: www.oaed.gr και του ΙΕΚ Ιωαννίνων http://iek-oaed.ioa.sch.gr/ Τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους τους (μετά από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης) Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5.