Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΥ.ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ:Να δοθεί άμεσα Παράταση υποβολής Δηλώσεων Κτηματολογίου στις περιοχές Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων και Λευκάδας

Να δοθεί επιπλέον παράταση υποβολής Δηλώσεων Κτηματολογίου στις περιοχές Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων και Λευκάδας που λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2019 με απόφαση από τον αρμόδιο Υπουργό, λόγω του χαμηλού ποσοστού δηλώσεων έως σήμερα, ώστε οι πολίτες να έχουν τον χρόνο για την ορθή και ομαλή δήλωση της περιουσίας τους. Μεγάλο μέρος των δικαιωμάτων περιουσίας δεν έχουν δηλωθεί από τους πολίτες στα ....
κτηματολογικά γραφεία που δέχονται τις αιτήσεις. Οι πολίτες καλούνται να υποβάλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας, σε περιοχές κυρίως αγροτικές, και στις οποίες, σε αρκετές περιπτώσεις, καθίσταται δύσκολη η συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων, που πρέπει να υποβληθούν με τη δήλωσή τους. Στα συμβολαιογραφικά γραφεία παρατηρείται συνωστισμός για το λόγο ότι αρκετά ακίνητα στερούνται τίτλων ιδιοκτησίας και οι πολίτες σπεύδουν να τακτοποιήσουν τις διάφορες χρόνιες εκκρεμότητες. Επίσης η τελευταία 3μηνη παράταση που δόθηκε τον περασμένο Ιούνιο, μέσα στο καλοκαίρι, συνέπεσε με τις φορολογικές δηλώσεις, τη 1η δόση φόρου εισοδήματος και από 2.9.2019 τον ΕΝΦΙΑ με αποτέλεσμα οι περισσότεροι ιδιοκτήτες να αδυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους και παράλληλα να δηλώσουν στο Κτηματολόγιο την ακίνητη περιουσία τους.

Ευάγγελος Χρηστάκης 
Πρόεδρος Ν.Ε. ΤΕΕ/ΤΗ Ν. Άρτας