Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

Εταιρεία με έδρα στο νομό Πρέβεζας αναζητά Οδηγούς

H Zisimatos Management  για λογαριασμό της αναπτυσσόμενης εταιρείας DRAGON CLEAN με έδρα τον νομό Πρεβέζης, αναζητά Οδηγούς

Αρμοδιότητες (ενδεικτικά) ...

    1. Συμμετέχουν στην συλλογή παραγγελιών και στην φόρτωση παραγγελιών
    2. Εφαρμόζουν το δρομολόγιο που έχει καθοριστεί
    3. Παραλαμβάνουν τα συνοδευτικά έγγραφα των παραγγελιών προς εκτέλεση
    4. Παραδίδουν τις παραγγελίες στους πελάτες
    5. Δείχνουν τον απαραίτητο σεβασμό και θετική διάθεση σε κάθε πελάτη
    6. Διενεργούν εισπράξεις από πελάτες
    7. Διατηρούν τα οχήματα σε καλή κατάσταση
Απαραίτητα Προσόντα
    • Δίπλωμα οδήγησης Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας
    • Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ΙΕΚ
    • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών ως οδηγοί μεγάλων επιχειρήσεων
    • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
    • Υπευθυνότητα κατά την εκτέλεση των εργασιών

Αν ταιριάζετε με τα κριτήρια, παρακαλούμε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας στο tziakou@dragonclean.gr
Οι πληροφορίες που θα μας αποστείλετε θα παραμείνουν άκρως εμπιστευτικές.