Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

Δυνατότητα φιλοξενίας 9 ατόμων στη Δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου Πρέβεζας

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που υπογράφει η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Αθηνά Κωνσταντάκη μετά την οριστικοποίηση των εγγραφών των ωφελουμένων (οι οποίες ανήλθαν στις 11) προκύπτουν 9 κενές θέσεις έως την εξάντληση του αριθμού της δυναμικότητας της δομής που είναι τα 20 άτομα. Οι σχετικές αιτήσεις για εγγραφή παιδιών και εφήβων με νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ μπορούν να ...
κατατεθούν από σήμερα Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου και για χρονικό διάστημα 10 ημερών τις πρωϊνές ώρες από 8.00 έως 15.00 στα γραφεία της Πρόνοιας, τηλ:2682089006, στο κτίριο της Δημοτικής Αγοράς (οδός Β.Μπάλκου αριθ.1) στο κέντρο της πόλης της Πρέβεζας ή τις απογευματινές ώρες από 15.00 έως 23.00 στο κτίριο του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στην περιοχή της Αγ. Τριάδας Πρέβεζας τηλ .2682360015 .Να θυμίσουμε ότι το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ λειτουργεί έναν περίπου χρόνο στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης (πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) στην Πρέβεζα, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες απασχόλησης και εκπαίδευσης σε παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 1.Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα 2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 3.Aντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τρέχοντος φορολογικού έτους 4.Βεβαίωση γιατρού του δημοσίου , Ν.Π.Δ.Δ ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την κατάσταση υγείας του παιδιού 5.Γνωμάτευση Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για το είδος και το ποσοστό αναπηρίας του παιδιού 6.Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τη δυναμικότητα του Κέντρου θα ληφθούν υπόψη κοινωνικοοικονομικά κριτήρια .Προηγούνται άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, άτομα που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες καθώς και άτομα που οι γονείς τους βρίσκονται σε ανεργία, έχουν αναπηρία ή χρόνια πάθηση.