Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν και στο Δήμο Πρέβεζας οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς επίσης και των μελών της...
Οικονομικής Επιτροπής και της Ποιότητας Ζωής. Η ακριβής ώρα της συνεδρίασης δεν έχει ακόμη καθοριστεί, ενώ την πρόσκληση θα υπογράψει ο πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος που είναι ο Δημήτρης Καραμανίδης.