Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019

Προετοιμασία για το 6ο Συνεδρίο της ΕΕΔΣΑ «ΕΛΛΑΔΑ 2020 – Προτεραιότητες Κυκλικής Οικονομίας

Πραγματοποιήθηκε, σε αίθουσα του ΤΕΕ συνάντηση κλιμακίου της ΕΕΔΣΑ με την νεοσυσταθείσα Επιτροπή Συνεργασίας Φορέων για την διοργάνωση του 6ου Συνεδρίου της ΕΕΔΣΑ «ΕΛΛΑΔΑ 2020 – Προτεραιότητες Κυκλικής Οικονομίας, Συνδέοντας πολίτες, επιχειρήσεις & επιστήμονες», που θα διεξαχθεί στις 27 και 28 Φεβρουαρίου ....
2020 στα ιστορικά κτήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην Οδό Πατησίων, στο κέντρο της Αθήνας.
 Στην Επιτροπή Φορέων προεδρεύει η ΕΕΔΣΑ και συμμετέχουν οι: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΣΕΠΠΕ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΣΒΠΕ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ) ΙΝΣΕΤΕ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΔΣΑ (ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) και έχουν ακόμα επιβεβαιώσει την συμμετοχή τους επίσης οι: ΣΕΒΤ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) WWF (World Wide Fund for nature) ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΕΠΑΝ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ).
 Στη συνάντηση ως αντιπρόσωπος του Δικτύου ΦοΔΣΑ ως εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου συμμετείχε ο Σπύρος Κωνσταντόπουλος.