Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- «Οδηγίες για την προστασία της υγείας σε περίπτωση πυρκαγιάς» απο την 5η ΤΟΜΥ

Η 5η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) θα πραγματοποιήσει ενημέρωση με θέμα «Οδηγίες για την προστασία της υγείας σε περίπτωση πυρκαγιάς» στα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Ιωαννίνων, στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 στο γραφείο του Συλλόγου (Σμύρνης 15). Συγκεκριμένα, θα γίνει ενημέρωση για τα προκαλούμενα προβλήματα υγείας και τα....
προτεινόμενα μέτρα προστασίας του πληθυσμού κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς, τη λήψη μέτρων κατά τη φάση αποκατάστασης των ζημιών (όπως διασφάλιση ποιότητας τροφίμων, μηχανικές βλάβες στα δίκτυα, ποιότητα αέρα) καθώς επίσης και παροχή οδηγιών για την προστασία της υγείας των κατοίκων κατά την επιστροφή τους σε κατοικίες που κρίθηκαν κατάλληλες. Η δράση αυτή υλοποιείται με αφορμή την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για τη λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις πυρκαγιών.
 Οι Τ.ΟΜ.Υ. είναι Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που στελεχώνονται από μια διεπιστημονική Τοπική Ομάδα Υγείας. Οι μονάδες έχουν την ευθύνη για τη διασφάλιση προσβασιμότητας και συνέχειας της φροντίδας καθώς και για την παροχή ασφαλούς, αποτελεσματικής, ολιστικής και ποιοτικής ανθρωποκεντρικής φροντίδας υγείας. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχονται.