Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΡΤΑ: Ζητούνται 3 εκπαιδευτικοί για Ιδιωτικό κέντρο εκπαίδευσης

1. Εκπαιδευτής/τρια Πληροφορικής πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ τμημάτων πληροφορικής
2. Καθηγήτρια/της Αγγλικών πτυχιούχος ΑΕΙ 
3. Καθηγήτρια Ρωσικής Γλώσσας 

Βιογραφικά:...

  
info@futurevoice.gr
ή 
futurevoice.arta@gmail.com