Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ- Πληρώνεται 25 - 26 Σεπτεμβρίου

Εγκρίθηκε δαπάνη ύψους 35.100.000,00 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο ΟΠΕΚΑ για την κάλυψη της δαπάνης καταβολής ....
της πληρωμής Επιδόματος Στέγασης μηνός Σεπτεμβρίου 2019. Η πληρωμή της δόσης Σεπτεμβρίου 2019 αφορά τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν μέχρι και την 31 Αυγούστου 2019.