Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019

Ερώτηση Σάκη Βλέτσα προς Αλέκο Καχριμάνη σχετικά με τον κίνδυνο να χαθούν χρήματα από το ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Ηπείρου

Η απάντηση της Περιφέρειας

Με ερώτηση που κατέθεσε ο Σάκης Βλέτσας, Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ!” ζήτησε να πληροφορηθεί από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέκο Καχριμάνη εάν υπάρχει κίνδυνος να χαθούν χρήματα από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ηπείρου λόγω έλλειψης ώριμων μελετών, εάν υπάρχουν έργα που υποβλήθηκαν και δεν εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση και εάν υπάρχουν έργα που πρέπει να ενταχθούν μέχρι το τέλος του επόμενου χρόνου 2020, αλλά δεν υπάρχουν μελέτες. Σύμφωνα με την ...

απάντηση της Περιφέρειας Ηπείρου πιθανό να απενταχθεί είναι ένα έργο 155.037 € ενώ δεν εντάχθηκαν 17 υποβληθείσες πράξεις στο Ε.Π. Ήπειρος, συνολικού προϋπολογισμού 36.140.974 € (αναλυτικός κατάλογος). Όσον αφορά το ποσοστό των πιστοποιημένων δαπανών στον Άξονα 3 - Ενίσχυση Υποδομών Μεταφορών” βρίσκονταν στο ποσοστό 7,6 % την 30-6-2019 (Α΄ εξάμηνο 2019). Αναλυτικά η ερώτηση: «Ερώτηση σχετικά με κίνδυνο να χαθούν χρήματα από το ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Ηπείρου Οι νομικές προβλέψεις για το ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Ηπείρου έως σήμερα (2014 – μέσα 2019) είναι της τάξης του 50%, με την πρόβλεψη μέχρι τέλος του 2019, να φτάσουν περίπου στο 57% - 58%. Ως γνωστόν μεγάλη σημασία έχουν οι πληρωμές και οι απορροφήσεις και αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς συμβάσεις. Είναι απολύτως αναγκαίο κατά το εναπομένον ένα περίπου έτος (έως τέλη του 2020), η Περιφέρεια να προχωρήσει (με ένα over booking περίπου 20%) σε συμβασιοποίηση ενός επιπλέον ποσοστού της τάξης του 60%. Είναι αυτονόητο πως έτσι μόνο είναι εφικτό να υλοποιηθούν οι δράσεις και να παραχθούν απορροφήσεις και πληρωμές σε max περιθώριο τριών ετών (ν+3) έως το τέλος του 2023 προκειμένου να μη χαθούν χρήματα από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ηπείρου. ερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης Ηπείρου
1. Εάν υπάρχει κίνδυνος να χαθούν χρήματα από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ηπείρου λόγω έλλειψης ώριμων μελετών; (Εάν δηλαδή υπάρχουν έργα που πρέπει να απενταχθούν, διότι δεν είναι ώριμα μελετητικά και ούτε προλαβαίνει ή προτίθεται η Περιφέρεια να έχει έγκαιρα ώριμες μελέτες). Και εάν ναι πόσα έργα, ποια συγκεκριμένα και πόσου προϋπολογισμού;
2. Εάν υπάρχουν έργα που υποβλήθηκαν και δεν εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση από την κεντρική επιτροπή του ΕΣΠΑ και εάν ναι πόσα έργα, ποια συγκεκριμένα και πόσου προϋπολογισμού;
3. Εάν υπάρχουν έργα που ενδεχομένως πρέπει να ενταχθούν μέχρι το τέλος του επόμενου χρόνου 2020, αλλά δεν υπάρχουν μελέτες και εάν ναι ποιά;
 4. Εάν μεταφέρθηκαν ή όχι πόροι 4,6 εκατ. € από τον Άξονα 3 στον Άξονα 4 επειδή ο δείκτης “«Ποσό πιστοποιημένων δαπανών» στον Άξονα 3 - Ενίσχυση Υποδομών Μεταφορών” στο τέλος του 2018 βρίσκονταν μόλις στο 4% (μη επίτευξη των στόχων);
5. Πλέον μέχρι και το Α΄ εξάμηνο 2019 (έως 30-6-2019), πόσο επί τοις εκατό (%) επίτευξη έχει ο συγκεκριμένος βασικότατος δείκτης; »