Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

Μέχρι 13 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού-Νηπιαγωγών

Στο πλαίσιο της προκήρυξης από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία», σας υπενθυμίζουμε....
ότι η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποστολής των απαραίτητων δικαιολογητικών είναι η 13η Σεπτεμβρίου 2019. Στο παρόν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης. Το ΠΜΣ προσφέρει τρεις κατευθύνσεις: α) Διδακτική των Επιστημών: Διδακτική διαχείριση της τάξης, εργαλεία ΤΠΕ, σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων και περιβαλλόντων μάθησης υπό το πρίσμα γνωστικών και κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων, β) Λόγος, Τέχνη και Ετερότητα, γ) Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση Το ΠΜΣ εξασφαλίζει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.