Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

120 δοσεις με μεγάλο ενδιαφέρον- Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

Από την έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας έως σήμερα, πάνω από 17.000 οφειλέτες έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στις 120...
δόσεις, προκειμένου να ρυθμίσουν την οφειλή τους και να επωφεληθούν από τις νέες βελτιωμένες διατάξεις, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Η ΑΑΔΕ εξέδωσε εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις για τις αλλαγές στη ρύθμιση των 120 δόσεων, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου.
H καταληκτική ημερομηνία είναι 30 Σεπτεμβρίου.