Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ: 1ο βραβείο MULTIMEDIA ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ και 2ο βραβείο ΣΚΙΤΣΟ στον διαγωνισμό «Εκφράζομαι για τη Γη και το Περιβάλλον»!!!

 Σημαντικές διακρίσεις απέσπασαν τρία από τα μέλη της Περιβαλλοντικής Ομάδας του Γυμνασίου των Δωδωναίων Εκπαιδευτηρίων κατά τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό «Εκφράζομαι για τη Γη και το Περιβάλλον», που διοργάνωσε η Επιτροπή Διδακτικής των Γεωεπιστημών και η Επιτροπή Γεωμορφολογίας & Περιβάλλοντος. Την ευθύνη και την...
εποπτεία του περιβαλλοντικού ομίλου του σχολείου έχει η κ. Κουιμτζή Κατερίνα ! Ειδικότερα, διακρίθηκαν οι μαθητές:
 α) ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ & ΜΕΡΟΠΗ ΠΕΤΣΙΜΕΡΗ, στους οποίους απονεμήθηκε το 1ο βραβείο MULTIMEDIA ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ, για το περιβαλλοντικό σποτ που δημιούργησαν με τίτλο «Μη γυρνάς την πλάτη στο περιβάλλον». Το σποτ περιλαμβάνει σκίτσα που ζωγράφισαν οι ίδιοι οι μαθητές, με στόχο την ευαισθητοποίηση όλων απέναντι στο ζήτημα της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος.
 β) ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, στον οποίο απονεμήθηκε το 2ο βραβείο ΣΚΙΤΣΟ, για τη δημιουργία του με τίτλο «Όταν τα σκουπίδια γίνονται … τέχνη». Ο μαθητής καλλιτέχνησε με υλικά που βρήκε στα … σκουπίδια, στέλνοντας σε όλους το μήνυμα της υιοθέτησης μιας διαφορετικής κουλτούρας απέναντι στα απορρίμματα που παράγουμε. Ο Διευθυντής του Γυμνασίου, κ. Ιωάννης Πουλόπουλος, αφού συγχάρηκε τους μαθητές, τόνισε τη σημασία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας κι επεσήμανε ότι «είναι ιδιαίτερα σημαντική η προσέγγιση της σχέσης του ατόμου με το φυσικό περιβάλλον, μέσω συμμετοχικών και έμπρακτων δραστηριοτήτων των μαθητών. Διότι τέτοιες δράσεις καλλιεργούν υγιείς σχέσεις αλληλεπίδρασης ανθρώπου και περιβάλλοντος και θεμελιώνουν συμπεριφορές που καταδεικνύουν παιδεία και πολιτισμό!»