Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019

Σύγχρονο αξονικό τομογράφο θα αποκτήσει το Νοσοκομείο Πρέβεζας

Σε εξέλιξη ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός


Με έναν σύγχρονο αξονικό τομογράφο αναμένεται να εξοπλιστεί σύντομα το Νοσοκομείο της Πρέβεζας. Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση του Νοσοκομείου Πρέβεζας για τις ανάγκες του ιδρύματος προχώρησε σε ανοιχτό Διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια αξονικού τομογράφου 16 τομών και τη συντήρηση του αξονικού για...
επτά έτη προϋπολογισμού 362.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής προφορών  θα ολοκληρωθεί στις 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00.Η διάρκεια της σύμβασης ως προς την παράδοση – εγκατάσταση – παραλαβή του αξονικού τομογράφου ορίζεται σε 120 ημερολογιακές ημέρες. Να θυμίσουμε ότι ο σημερινός αξονικός τομογράφος του Νοσοκομείου είναι 2 τομών και χρονολογείται από το 2005 με συνέπεια να δημιουργούνται συχνά προβλήματα στην λειτουργία του αλλά να υπάρχει και έλλειψη ανταλλακτικών.