Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019

ΠΡΕΒΕΖΑ: Νέες ποινικές κυρώσεις σε κυβερνήτες σκαφών για αλίευση σαρδέλας μικρότερης του επιτρεπτού μεγέθους

Σε νέα κατάσχεση ποσοτήτων σαρδέλας και στην υποβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σε δυο κυβερνήτες αλιευτικών σκαφών που πωλούσαν σαρδέλα (Sardina pilchardus,) μικρότερου μεγέθους από το επιτρεπτό (που είναι τα 11 cm ή 55 ψάρια ανά κιλό) βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην Μεσόγειο Θάλασσα, προχώρησε το...
Λιμεναρχείο Πρέβεζας. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε δυο επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, το πρωί της Πέμπτης στη Σαλαώρα Άρτας. Επίσης ένα από τα παραπάνω σκάφη είχε χρησιμοποιήσει δίχτυα απλάδια με άνοιγμα ματιού μικρότερο του προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία, τα οποία κατασχέθηκαν και πρόκειται να καταστραφούν από την Υπηρεσία.