Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019

ΜΕΤΣΟΒΟ- Εκδήλωση αφιερωμένη στη Μετσοβίτισα γυναίκα

Την Πέμπτη 15 Αυγούστου θα διοργανωθεί στο Μέτσοβο εκδήλωση ....
τιμής στην Μετσοβίτισα. Η εκδήλωση θα γίνει στην πλατεία του Μετσόβου.