Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2019

Κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Θεοδώρου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Μολυβδοσκεπάστου

Η εξόδιος ἀκολουθία θὰ τελεστεῖ τὴν 17/8/2019 καὶ ὥρα 16.00

Ἡ Ἱερὰ Μονῆ Παναγίας τῆς Μολυβδοσκεπάστου, μὲ βαθιὰ συγκίνηση αναγγέλλει τὴν πρὸς Κύριον ἐκδημία τοῦ Καθηγουμένου της, Γέροντος Θεοδώρου, ὁ ὁποῖος ἄφησε τὴν τελευταία του πνοή σὲ ἡλικία 77 ἑτῶν, μετά ἀπὸ ἐπιπλοκὲς τῆς ὑγείας του κατὰ τὸ τελευταῖο διάστημα. Ἡ σεβάσμια αὐτὴ μορφὴ ἀφήνει σὲ ὅλους μας μνήμη ἐνάρετου καὶ ἁγίου ἀνθρώπου. Γεννήθηκε στοὺς Βαριάδες Ἰωαννίνων τὸ 1942 καὶ ἦταν ἀπόφοιτος τοῦ ...
Ἱεροδιδασκαλείου Βελλᾶς καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. Ἐκάρη μοναχὸς καὶ ἱεροδιάκονος στὰ 1970 καὶ ἐνεγράφη στὸ Μοναχολόγιο τῆς Μονῆς Μολυβδοσκεπάστου, ἐνῶ ἕνα χρόνο ἀργότερα χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, λαμβάνοντας τὸ ὀφφίκιο τοῦ ἀρχιμανδρίτη. Ἀναγνωρίζοντας ὁ μακαριστὸς κυρὸς Σεβαστιανὸς τὶς διοικητικὲς καὶ ποιμαντικὲς ἱκανότητές του, τοῦ ἀνέθεσε τὴ διοίκηση τῶν ἱδρυμάτων τῆς Μητροπόλεως καὶ τοῦ Προσκυνηματικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Κονίτσης, ἐνῶ παράλληλα τοῦ ἐμπιστεύθηκε ἕναν κομβικὸ ρόλο στὴ λειτουργία τῶν κατασκηνώσεων καὶ τῶν κατηχητικῶν τῆς μητροπόλεως. Ταυτόχρονα, ὁ ἴδιος ὑπῆρξε ἀκάματος ἱεροκήρυκας καὶ πνευματικός. Τὸ 1988 ὁρίστηκε Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Μολυβδοσκεπάστου, στὴν ὁποία καὶ ἐγκαταβίωσε ὁριστικά. Τὸ 1994 ἐξελέγη ἀπὸ τὴν ἀδελφότητα κανονικὸς καὶ ἰσόβιος ἡγούμενος, καὶ ἐνθρονίστηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ Μητροπολίτη Σεβαστιανό. Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του συντελέστηκε ἡ ἀνασύσταση καὶ ἀναμόρφωση τῆς Μονῆς, ἡ ὁποία πλέον ἀποκλήθηκε "νέα κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ" ἀπὸ τὸ μακαριστὸ Μητροπολίτη. Πέραν ὅλων αὐτῶν, ὡστόσο, ὁ Γέροντας ἦταν ἐπίσης ἔμπειρος πνευματικός. Μὲ διάθεση θυσιαστική, ἀγάπη ἀνυπόκριτη καὶ διακριτικὸ λόγο παραμυθίας, ἀνακούφισε ἀμέτρητες ψυχὲς λαϊκῶν καὶ κληρικῶν. Κυριολεκτικά, ἀνάλωσε τὸν ἑαυτό του στὴν ἀγαπητικὴ διακονία τῶν συνανθρώπων του. Ἡ σωρός του θὰ ἐναποτεθεῖ γιὰ προσκύνηση στὸ Καθολικὸ τῆς μονῆς μας, ὅπου καὶ θὰ τελεστεῖ ἀγρυπνία τὴν 16/8/2019 καὶ ὥρα 21.00, ἡ δὲ ἐξόδιος ἀκολουθία του θὰ τελεστεῖ τὴν 17/8/2019 καὶ ὥρα 16.00. Εὐχόμαστε ὁ Ἅγιος Θεός, μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς Θεοτόκου, τὴν ὁποία ὁ Γεροντας ἰδιαίτερα εὐλαβοῦνταν, νὰ ἀναπαύσει τὴν ψυχή του κοντά Του, παρέχοντας σὲ ἐμᾶς τὴν πατρικὴ εὐχή του.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μολυβδοσκεπάστου 
Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Μάιπας