Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019

ΑΡΤΑ: Ζητούνται καθηγητές Αγγλικών και Πληροφορικής

Ζητούνται καθηγήτρια Αγγλικών, αποκλειστικά απόφοιτος Αγγλικής Φιλολογίας και πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής.
Βιογραφικά στο
info@futurevoice.gr