Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Γιορτή προβατίνας, αύριο στη μικρή Γότιστα

Γιορτή προβατίνας, στις 3 Αυγούστου. Η γιορτή θα γίνει το Σάββατο, στη....
μικρή Γότιστα. Θα διατεθεί προβατίνα, γαμοπίλαφο και άλλα εδέσματα.