Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019

ΗΠΕΙΡΟΣ: Εταιρία ζητά υπεύθυνο Αποθηκών & Αγορών (Νομός Πρεβέζης)

H Zisimatos Management  για λογαριασμό της αναπτυσσόμενης εταιρείας DRAGON CLEAN με έδρα τον νομό Πρεβέζης, αναζητά Υπεύθυνο για τα τμήματα  Αποθηκών & Αγορών. Η εταιρία δραστηριοποιείται στην ...
Παραγωγή Απορρυπαντικών και πώληση Καθαριστικών και Ειδών Συσκευασίας
Αρμοδιότητες (ενδεικτικά)

·         Προγραμματίζει, συντονίζει και παρακολουθεί την πορεία των εργασιών των τμημάτων

·         Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τα τμήματα παραγωγής, πωλήσεων, τιμολόγησης και λογιστηρίου

·         Καταγράφει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το σχεδιασμό Αγορών,  Αποθήκευσης και Διακίνησης

·         Διαχειρίζεται πάσης φύσεως προβλήματα επί των διαδικασιών και τα επιλύει μέσω σχεδίων δράσης

·         Σχεδιάζει τη χωροταξική δομή των αποθηκευτικών χώρων

·         Στοχεύει στην ταχύτερη δυνατή συλλογή και αποστολή των προϊόντων σε πελάτες με το χαμηλότερο κόστος

·         Αναπτύσσει σύστημα και διαδικασίες αγορών,  παραλαβής εμπορευμάτων, α΄υλών και υλικών συσκευασίας από τους προμηθευτές

Απαραίτητα Προσόντα

·         Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ

·         Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε μεγάλη επιχείρηση

·         Οργανωτικές διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες σε προφορικό και γραπτό λόγο

·         Εμπειρία στην διαχείριση και ανάπτυξη ομάδων

·         Πολύ καλός χειρισμός Η/Υ και εμπειρία σε ERP / WMS συστήματα

·         Πολύ καλή γνώση excel

·         Kαλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Αποστολή Βιογραφικών στο rakopoulos@dragonclean.gr