Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019

Οι ακρίδες της Ηπείρου στο "μικροσκόπιο" των Φορέων Διαχείρισης,ως σπάνιο και προστατευόμενο είδος

Ποιος θα πίστευε αλήθεια ότι η ακρίδα της Ηπείρου έιναι ένα στενά ενδημικό είδος της εντομοπανίδας της Ν.Δ Ελλάδας καταχωρημένο ως "Κρισίμως Κινδυνεύον" τόσο στο Ελληνικό "Κόκκινο" Βιβλίο όσο και παγκοσμίως. Ο Φορέας Διαχείρισης Καλαμά- Αχέροντα-Κέρκυρας πραγματοποίησε συνάντηση με τους υπεύθυνους του Φορέα Διαχείρισης Παμβώτιδας και από κοινού απογάσισαν δράσεις για τους...
τρόπους αναγνώρισης αλλά και διαχείρισης του σπάνιου αυτού είδους, για την βιολογία, την κατανομή και το ενδιαίτημά του, έτσι ώστε να ενταχθεί η παρακολούθησή του στο πρόγραμμα φύλαξης και διαχείρισης ειδών εντομοπανίδας. Η ακρίδα της Ηπείρου "απειλείται" κυρίως από την αποξήρανση βαλτωδών εκτάσεων, υγρολίβαδων, την αλλαγή χρήσης γης προς γεωργική χρήση καθώς και την ανεξέλεγκτη βόσκηση που έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή των αυγών του είδους εντός του εδάφους αλλά και τη μείωση ή/και καταστροφή των τροφικών διαθέσιμών του. Η χώρα μας είναι από τις πιο πλούσιες σε αριθμό ειδών, φιλοξενώντας 378 είδη (35% της Ευρώπης), με 140 είδη να απαντώνται μόνο στην Ελλάδα και πουθενά αλλού στον κόσμο (ενδημικά), ενώ προστατεύονται από την Ελληνική Νομοθεσία και θεωρείται παράνομη κάθε δράση βλάβης και άμεσης ή έμμεσης θανάτωσής τους. Η τάξη των ορθόπτερων αποτελείται από είδη κυρίως φυτοφάγα, τα οποία έχουν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία των οικοσυστημάτων και στην τροφική αλυσίδα. Πλήθος ερπετών και πουλιών, μεταξύ των οποίων σημαντικά είδη όπως το κιρκινέζι ή ο γκιώνης τρέφονται με ακρίδες. Αν εκλείψουν αυτές, θα χαθούν και οι θηρευτές τους. Λόγω του βιολογικού τους κύκλου δε, θεωρούνται πολύ καλοί δείκτες παρακολούθησης της υγείας των οικοσυστημάτων και των χρήσεων γης. Ο Φορέας Διαχείρησης Καλαμά-Αχέροντα-Κέρκυρας εκφράζει τις ευχαριστίες του στο προσωπικό του Φορέα Διαχείρησης Λίμνης Παμβώτιδας για την άψογη συνεργασία και ευελπιστεί στη συνέχιση των προσπαθειών βιοπαρακολούθησης του είδους λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης προστασίας του.