Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019

Φροντιστήριο στο νομό Πρέβεζας ζητά καθηγητές

Φροντιστήριο στο νομό Πρέβεζας ζητά καθηγητές για συνεργασία. Ειδικότητες : ...

  • Μαθηματικοί /Πτυχιούχοι τμημάτων με κατεύθυνση Μαθηματικών
  • Χημικοί / πτυχιούχοι τμημάτων με κατεύθυνση Χημεία
  • Πτυχιούχοι τμημάτων Πληροφορικής /Υπολογιστών
Εκδήλωση ενδιαφέροντος στα τηλέφωνα 6944577746 /6948241540