Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΑΡΤΑ: Ζητούνται άτομα για διανομή φυλλαδίων

Ζητούνται άτομα για διανομή φυλλαδίων για τα Ιωάννινα και την Άρτα από τη FUTURE VOICE. Πληροφορίες:
ΙΩΑΝΝΙΝΑ: 
 Τ. 2651020777 ΩΡΕΣ 09:00 - 17:00 ή διαφορετικά αποστολή βιογραφικού στο...

futurevoice.ioa7@gmail.com

ΑΡΤΑ:
 Τ. 2681400037 ΩΡΕΣ 10:00 - 14:00 ή διαφορετικά αποστολή βιογραφικού στο futurevoice.arta@gmail.com