Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Την Κυριακή η πρώτη συνεδρίαση

Η πρώτη συνεδρίαση του δήμου Ιωαννιτών θα πραγματοποιηθεί και αυτή, την Κυριακή, 1η Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί. Στην συνεδρίαση θα γίνει η εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα ....
του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς επίσης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.